Tuesday, August 23, 2016

RAMADHAN JU4R4

RAMADHAN JU4R4,
 memberikan yang terbaik dalam berbagi dan berkarya nyata ...Rutin dan tdk hanya sekali-kali ...
Semoga Allah memberi pahala kepadamu apa yang telah engkau berikan, semoga Allah menjadikannya mensucikan bagimu, semoga Allah memberkahimu apa yang masih kau sisakan."
"Semoga Allah memberi pahala kepadamu apa yang telah engkau berikan, semoga Allah menjadikannya mensucikan bagimu, semoga Allah memberkahimu apa yang masih kau sisakan."
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
TQS : At-Taubah ayat 103.